3,042
Dziś Sobota
2024-03-02

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w gminie Sulejówek Miasto

Aktualizacja: 2024-03-0221:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-03-02 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w gminie Sulejówek Miasto

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-02 godz: 22:05:42
2.Ilość wszystkich firm w gminie Sulejówek Miasto wynosi: 4434
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Sulejówek Miasto wynosi: 2317
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-2 marzec 2024 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. W tym czasie w gminie Sulejówek Miasto ich liczba zwiększyła się o 1.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Produkcja konstrukcji metalowych i ich części. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 1. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w gminie Sulejówek Miasto za okres 1-2 marzec 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
1
2
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
1
3
Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej
1
4
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
1
5
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
1
6
Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
1
7
Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
0
8
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
0
9
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
0
10
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w gminie Sulejówek Miasto w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w gminie Sulejówek Miasto

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: