3,042
Dziś Sobota
2024-03-02

Przyjrzyj się, z jakich działalności obecnie wycofują się firmy w gminie Sulejówek Miasto

Aktualizacja: 2024-03-0221:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_likwidacja firmy_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ - 2024-03-02 Przyjrzyj się, z jakich działalności gospodarczych w gminie Sulejówek Miasto obecnie rezygnuje najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-02 godz: 22:05:42
2.Ilość wszystkich firm w gminie Sulejówek Miasto wynosi: 4434
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Sulejówek Miasto wynosi: 2317
Pierwsze miejsce
Wśród rodzajów działalności gospodarczej, z których w okresie 1-2 marzec 2024 zrezygnowało najwięcej aktywnych firm w gminie Sulejówek Miasto, na pierwszym miejscu od końca widzimy Działalność taksówek osobowych. Liczba firm, które prowadziły tę działalność jako główną, spadła o 1.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, spadła o 1.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Z kolei na trzeciej pozycji od końca plasuje się Działalność w zakresie architektury. Liczba prowadzących ją firm zmniejszyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym spadku w gminie Sulejówek Miasto za okres 1-2 marzec 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność taksówek osobowych
-1
2
Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
-1
3
Działalność w zakresie architektury
-1
4
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
-1
5
Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych
0
6
Przeładunek towarów w portach śródlądowych
0
7
Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
0
8
Transport morski i przybrzeżny pasażerski
0
9
Sprzedaż hurtowa skór
0
10
Naprawa i konserwacja statków i łodzi
0

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze wykonuje coraz mniej firm

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, których najwięcej ubywało w gminie Sulejówek Miasto w ostatnich miesiącach

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Sprawdź, jakich rodzajów firm w gminie Sulejówek Miasto ubędzie najwięcej

Trwa pobieranie danych...