3,042
Dziś Sobota
2024-03-02

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w gminie Sulejówek Miasto

Aktualizacja: 2024-03-0221:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-03-02 Działalności gospodarcze, które w gminie Sulejówek Miasto wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-02 godz: 22:05:42
2.Ilość wszystkich firm w gminie Sulejówek Miasto wynosi: 4434
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Sulejówek Miasto wynosi: 2317
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w gminie Sulejówek Miasto, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Działalność związana z oprogramowaniem jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu marzec 2024 – 82 firmy.
Ta działalność ma niewielką przewagę nad drugą pozycją tego zestawienia.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Transport drogowy towarów. Obecnie wykonuje ją 71 firm. Stanowi to 87% w porównaniu do liczby firm, które wybrały działalność gospodarczą, znajdującą się na pierwszej pozycji.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne prowadzona jest przez 59 firm.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w gminie Sulejówek Miasto – marzec 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Działalność związana z oprogramowaniem
82
2
Transport drogowy towarów
71
3
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
59
4
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
57
5
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
54
6
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
52
7
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
44
8
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
38
9
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
37
10
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
35

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w gminie Sulejówek Miasto

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w gminie Sulejówek Miasto

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...