3,042
Dziś Sobota
2024-03-02

Zobacz, jakie formy prawne wybiera najmniej firm w gminie Sulejówek Miasto

Aktualizacja: 2024-03-0221:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_TAX_1000x550.jpg

NA DZISIAJ - 2024-03-02 Jakie formy prawne są najrzadziej wybierane w gminie Sulejówek Miasto?

Opis
Artykuł przedstawia formy prawne, które wybrały podmioty gospodarcze. Forma prawna działalności gospodarczej ma wpływ na funkcjonowanie firmy, a przede wszystkim na sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Ponadto określa możliwości i ograniczenia firmy oraz decyduje o sposobie kierowania przedsiębiorstwem.
Obecnie najczęściej wybieraną formą prawną prowadzenia działalności jest jednoosobowa działalność gospodarcza.
Podstawę prawną tworzenia i funkcjonowania poszczególnych form prawnych przedsiębiorstw regulują dwa podstawowe akty prawne: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.)
Prezentowane dane oparte są na serwisie owg.pl – największej wyszukiwarce gospodarczej w Polsce.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-02 godz: 22:05:42
2.Ilość wszystkich firm w gminie Sulejówek Miasto wynosi: 4434
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Sulejówek Miasto wynosi: 2317
Pierwsze miejsce
Mając na uwadze, które formy prawne w gminie Sulejówek Miasto są najrzadziej wybierane, zaobserwować można, że najmniej aktywnych firm wybiera INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ. Jest to aktualnie 1 podmiot.
Drugie miejsce
Obecnie drugą najrzadziej wybieraną formą prawną przez firmy jest SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. W miesiącu marzec 2024 preferuje ją 1 podmiot.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać, że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Formą prawną, która zajmuje trzecie miejsce tego zestawienia, jest ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY. Wybrał ją 1 podmiot.
Najrzadziej wybierane formy prawne w gminie Sulejówek Miasto – marzec 2024
Miejsce
Nazwy form prawnych
Ilość firm
${li_top_txt}
1
INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ
1
2
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
1
3
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
1
4
CECH RZEMIEŚLNICZY
1
5
CECH RZEMIEŚLNICZY
1
6
STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ
1
7
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
1
8
WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWE
1
9
ORGANIZACJE SPOŁECZNE ODDZIELNIE NIEWYMIENIONE NIEWPISANE DO KRS
1
10
INNE KOŚCIOŁY I ZWIĄZKI WYZNANIOWE
1

W REGIONACH Porównaj, jakich form prawnych jest najmniej w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie formy prawne w ostatnich miesiącach najrzadziej wybierały firmy w gminie Sulejówek Miasto?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich form prawnych w najbliższych miesiącach będzie najmniej w gminie Sulejówek Miasto?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: