3,042
Dziś Sobota
2024-03-02

Obserwuj, na które z produktów i usług w gminie Sulejówek Miasto rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: 2024-03-0221:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-03-02 Obejrzyj, na które produkty i usługi w gminie Sulejówek Miasto wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-02 godz: 22:05:42
2.Ilość wszystkich firm w gminie Sulejówek Miasto wynosi: 4434
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Sulejówek Miasto wynosi: 2317
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w gminie Sulejówek Miasto najszybciej rośnie zainteresowanie finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-2 marzec 2024 pod względem liczby pojawiających się ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce bardzo wyraźnie wysuwają się Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości z liczbą 0 przetargów.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 0.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Specjalne usługi projektowe. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 0.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w gminie Sulejówek Miasto za okres 1-2 marzec 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości
0
2
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
0
3
Specjalne usługi projektowe
0
4
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
0
5
Farby, lakiery, farba drukarska i masy uszczelniające
0
6
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
0
7
Krany, kurki, zawory i podobna armatura
0
8
Części maszyn górniczych, kopalniczych oraz budowlanych
0
9
Chemikalia
0
10
Usługi badania, przeprowadzania inspekcji, analizy, nadzoru i kontroli
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w gminie Sulejówek Miasto wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w gminie Sulejówek Miasto prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...