3,042
Dziś Sobota
2024-03-02

Zobacz, które uprawnienia obecnie tracą firmy w gminie Sulejówek Miasto

Aktualizacja: 2024-03-0221:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_smutny klient_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-03-02 Jakich uprawnień w gminie Sulejówek Miasto najbardziej ubywa?

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-03-02 godz: 22:05:42
2.Ilość wszystkich firm w gminie Sulejówek Miasto wynosi: 4434
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Sulejówek Miasto wynosi: 2317
Pierwsze miejsce
Widzimy, że obecnie w gminie Sulejówek Miasto najmniejszym zainteresowaniem cieszy się Licencja na przewóz taksówką. W okresie 1-2 marzec 2024 ilość udzielonych firmom uprawnień spadła o 1. Analizując zestawienie 10 uprawnień o największym spadku w gminie Sulejówek Miasto widzimy dużą różnicę pomiędzy pozycją drugą a pierwszą tego zestawienia.
Drugie miejsce
Drugim uprawnieniem, którego uzyskaniem firmy zainteresowane są obecnie najmniej jest Zezwolenie na urządzanie loterii fantowych, gry bingo fantowe i loterii promocyjnych. Nastąpił spadek ilości firm, które posiadają to uprawnienie o 0 firm. Stanowi to 0% w porównaniu do uprawnienia, które odnotowało największy spadek.
Trzecie miejsce
Z powodu spadku ilości firm, które obecnie uzyskały Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o 0, jest ono trzecim najmniej powszechnym uprawnieniem w tym zestawieniu.
Uprawnienia, których najwięcej ubyło w gminie Sulejówek Miasto w okresie 1-2 marzec 2024
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Spadek ilości firm
${li_top_txt}
1
Licencja na przewóz taksówką
-1
2
Zezwolenie na urządzanie loterii fantowych, gry bingo fantowe i loterii promocyjnych
0
3
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
0
4
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
0
5
Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną
0
6
Zezwolenie na prowadzenie punktu aptecznego
0
7
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu podczas organizacji przyjęć
0
8
Koncesja na wykonywanie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
0
9
Zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów
0
10
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
0

W REGIONACH Porównaj, jakich uprawnień najbardziej ubywa w regionie

Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakich uprawnień w ostatnich miesiącach najwięcej ubywało w gminie Sulejówek Miasto?

Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień w najbliższych miesiącach najwięcej ubędzie w gminie Sulejówek Miasto?

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: